Op 12 februari 1945 zijn de Britten en Duitsers hevig aan het vechten in Noord-Limburg.

Het gaat flink los, er zijn toch geen burgers meer zijn, de Duitsers hebben iedereen geëvacueerd. Heel het gebied tussen Mook en Venlo is leeg, afgezien van militairen en moeder en dochter Fleuren. Wanneer de inwoners van hun dorp Heijen moeten evacueren zijn ze meegegaan naar Siebengewald, maar als ze daar te horen krijgen dat ze naar Noord-Nederland moeten gaan weigert moeder. Dochter Riek Fleuren:

Vader Fleuren komt oorspronkelijk uit Duitsland. Daarom ziet het nazi-regime het hele gezin als Duits. De zeven zonen worden opgeroepen voor de dienstplicht en moeten in het Duitse leger vechten. Maar thuis weet niemand waar ze heen zijn en of ze terugkomen. Het verdriet en de onzekerheid zijn te groot voor moeder Fleuren. Moeder en dochter gaan met z'n tweeën van Siebengewald terug naar Heijen:

Drie maanden lang blijven ze daar in de kelder:

Soms moet Riet toch even naar buiten, met gevaar voor eigen leven:

Moeder Fleuren krijgt nog veel te verduren. Van haar zeven zoons komen er vijf om bij gevechten in Frankrijk, Rusland en Tsjechië.