Dit gebeurde er in Limburg in 1941

5 januari: Benoeming van NSB coryfee graaf Max de Marchant et d’Ansembourg uit Amstenrade tot Commissaris der Provincie Limburg. Op 1 februari aanvaardt hij zijn ambt.

31 januari: Heerlense scholieren houden een pro-Oranje demonstratie naar aanleiding van de verjaardag van prinses Beatrix. Ze gooien (oranje) sinaasappels in de lucht terwijl ze “boven” scanderen. Ooggetuigen begrijpen wat ze bedoelen. De gebeurtenis gaat de boeken in als ‘sinaasappelopstand’. Omdat politiecommissaris Lambert Offermans niet ingrijpt, wordt hij de volgende dag ontslagen.

1 februari: Arrestatiegolf na arrestatiegolf treft oud Spanjestrijders en communisten in de Mijnstreek.

21 maart: In Nieuwenhagen vindt een botsing plaats tussen leden van de Nederlandse Unie en een aantal WA’ers (geüniformeerde knokploeg van de NSB). Er vallen twee doden. 42 Inwoners van Heerlen en Nieuwenhagen worden naar aanleiding van het incident in gijzeling genomen. Door bemiddeling komen de Heerlenaren weer snel vrij; de gijzelaars uit Nieuwenhagen blijven drie maanden in hechtenis.

1 september: De invoering van het leidersbeginsel houdt het einde van de democratische bestuursvorm in. Gemeenteraden en wethouders verliezen hun wettelijke taken. Burgemeesters krijgen de eenhoofdige leiding in de gemeenten. Tussen de invoering van deze maatregel en februari 1942 stappen bijna veertig van de ruim honderd Limburgse burgemeesters op.

9 september: Razzia op zwarthandelaren in Maastricht: zeventig personen worden opgepakt van wie er 55 een half jaar worden opgesloten in kamp Vught.

15 september:  Er verschijnen borden 'Voor joden verboden'. Joden mogen niet langer parken, dierentuinen, schouwburgen, cabarets, bioscopen, concerten, bibliotheken en leeszalen bezoeken.

1 november:  Joden moeten hun lidmaatschap van verenigingen waarvan niet-joden lid zijn, opzeggen.

27 november: Een zware Britse bom (High Capacity of Blockbuster bomb) treft de wijk Blauwdorp in Maastricht na een luchtgevecht met een Duits toestel. Er vallen 24 dodelijke slachtoffers en de materiële schade is groot.

28 november: Als gevolg van infiltratie en verraad rolt de Maastrichtse Sicherheitspolizei tussen 28 november en begin december een verzetsgroep op rond de oud militair Pie Dresen uit Maastricht. Negen van de in totaal negentien arrestanten komen in Duitse gevangenschap om het leven. Voordat het doek valt, is de groep vooral actief in Maastricht en de Belgische grensstreek. De medewerkers organiseren een internationale vluchtroute voor bemanningsleden van neergehaalde geallieerde bommenwerpers en uit Duitse interneringskampen ontsnapte Franstalige krijgsgevangenen. Ook verzamelen ze wapens en munitie, vergaren ze inlichtingen en proberen die in Engeland te krijgen met hulp van Belgische contacten die over een radioverbinding beschikken. Daarnaast plegen ze sabotage, duwen ze in de late avond beschonken Duitse militairen in het kanaal Luik-Maastricht waardoor ze verdrinken en verspreiden ze een illegaal krantje van eigen makelij.

28 november: Bominslagen bij de psychiatrische instellingen St. Anna en St. Jozef in Venray: uitsluitend materiële schade aan woningen in de buurt.