Lou was leider van de KP Noord-Limburg in de Tweede Wereldoorlog:

"Er kwamen een paar Duitsers, een stuk of drie. Die kwamen, denk ik, peren en appels kopen. Wij zaten in de schuur met de verzetsploeg en dachten: wat moeten we daarmee. Die zijn dus naar binnen gegaan, in de schuur van de familie Mertens en ik ging er achteraan en sprak met de mensen van de verzetsploeg af 'Als ik dadelijk naar buiten kom, nemen jullie ze onder vuur en pak je ze'. Ik ging naar binnen en heb met die lui zitten praten, zo goed als het ging. En toen kwamen we naar buiten. Ik zei: Laat die wapens maar liggen, die heb je niet nodig. Toen kwamen de KP'ers uit de schuur en maakten hen krijgsgevangenen. Ze waren van de Wehrmacht. Het waren ouwe lui, ingelijfd in Duitsland. Die waren niet zo gevaarlijk meer, maar voor ons op dat moment wel."