Op 26 september 1944 werd het ziekenhuis in Kerkrade ontruimd, een dag nadat de rest van de Kerkraadse bevolking al is geëvacueerd.

Directeur Snoek van het ziekenhuis kan natuurlijk niet op stel en sprong met zijn patiënten vertrekken. Er moest eerst van alles geregeld worden. Dat komt in een stroomversnelling als op 25 september de omstandigheden in het ziekenhuis flink verslechteren:

Het ziekenhuis is dusdanig ontwricht dat er geen goede zorg meer geleverd kan worden. Dat terwijl het ziekenhuis vanwege de oorlog vol ligt met zwaar gewonden:

Maar het vervoer is niet makkelijk. Veel wegen zijn zwaar beschadigd en het is niet overal veilig. De Amerikanen willen dat de ziekenhuis karavaan een specifieke route loopt:

Na de evacuatie van het Kerkraadse ziekenhuis duurt het nog tien dagen voordat de stad helemaal bevrijd is. Eind oktober mogen de inwoners weer terug naar de stad. Wat pas dan hebben de Amerikanen het Duitse verzet bij Aken gebroken.